Mobil Sohbet Siteleri ve Kullanım Alışkanlıkları

Mobil Sohbet Siteleri ve Kullanım Alışkanlıkları
Mobil Sohbet Siteleri ve Kullanım Alışkanlıkları

Dünyaca ünlü yükseköğrenim kurumu University of Würzburg’un İnsan Bilimleri Fakültesi’ndeki bilim adamları tarafından 2019 yılının ilk 6 ayında yapılan bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre insanoğlu; bir numaralı sosyal ihtiyaçlarından biri olan sohbet etme ihtiyacını da internet vasıtası ile gideriyor.

Araştırmaya katılan ve 16-42 yaşları arasında olan 890 deneğin 845’i (yaklaşık %95’lik kısmına tekabül eder) hayatında en az bir defa sohbet etmek için chat sitelerini kullandığını ifade ediyor. Ayrıca deneklerden neredeyse %70’lik bölüm (621 gönüllü) haftada en az birkaç kez mobil sohbet siteleri aracılığı ile sohbet ettiklerini ifade ediyor.

Mobil Sohbet Sitelerinin Tercih Edilme Nedeni

Yapılan araştırmada mobil sohbet sitelerinin bu kadar çok tercih edilmesinin ilk nedeninin “anonim olma” isteği olduğu dikkat çekiyor. Deneklerin neredeyse tamamı (886 denek) “adımı, mesleğimi, sosyal statümü, ekonomik durumumu ve konumumu belirtmek zorunda değilim. Bu sebeple internette sohbet etmeyi tercih ediyorum” nedenini öne sürüyor.

Öte yandan güvenlikle ilgili sebeplerden dolayı sohbet etmek için chat sitelerini tercih eden deneklerin sayısı ise 316. Bu denekler, özellikle yeni tanıştıkları insanları daha iyi tanımak ve güvende hissetmek için sohbet sitelerini tercih ettiğini söylüyor. Tahmin edileceği üzere bu düşünceyi taşıyan kişilerin neredeyse tamamı kadın gönüllülerden oluşuyor.

Araştırmaya katılan 247 denek ise “konforundan ödün vermeme adına” sohbet sitelerinde bulunmayı tercih ediyor. Arkadaşları ile ya a yeni insanlarla tanışmak için bir mekana gitmenin zaman kaybettirdiğini, konforu düşürdüğünü ve masraflı olduğunu dile getiriyor.

Kadınlar Sohbet Sitelerini Daha Çok Tercih Ediyor

Zannedilenin aksine; sohbet sitelerini tercih eden kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmı erkek kullanıcılardan değil; kadın kullanıcılardan oluşuyor. Bunun en büyük nedeni ise (özellikle ataerkil ailelerden gelmiş ve örf, anane gereği yeni insanlarla tanışmanın şüphe ile karşılandığı kültürlere dahil olan kişilerde) bazı sosyal ilişkilerin toplum baskısına maruz kalması olarak gösteriliyor. Özellikle Türkiye’nin de dahil olduğu Ortadoğu coğrafyasında; kadınlar yeni birileri tanışmak ya da tanıştıkları kişi ile sohbet etmek için çevrimiçi sohbet platformlarını tercih ediyor.

Bu fikri ortaya atan bilimsel çalışmayı gerçekleştiren yükseköğrenim kurumu University of Passau Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’nin saptadığı başka bir ilginç husus ise “kadın kullanıcıların genelde erkek rumuzu tercih ettiği” yönünde. Sohbet etmek için internet sohbet sitelerini tercih eden kadın kullanıcıların neredeyse tamamı; erkeklere ait “nick name” kullanıyor. Bu durumu en önemli sebebi ise “rahatsız edilmeden sohbet etmek ve sohbet edeceği kişiyi kendi seçmek” olarak ifade ediliyor.

Aynı çalışmadan çıkan bir başka ilginç husus ise kadınların sohbet etmek için genelde; sohbet sitesinin kanal geneli bölümünde aktif olan veya oyun kanallarında oyun oynayan kişileri tercih etmesi olarak gösteriliyor. Anlaşılan o ki kadın kullanıcılar; erkek kullanıcıların sanal alemdeki sosyalliğine ve eğlenceli olmasına dikkat ediyor.